Czarnokit's Nexus

Get Outta My Dreams Get Into My Car

Posts

Heb perfect overzicht over het e-mailverkeer binnen het bedrijf met document management systeem.

Elk bedrijf heeft er vroeg of laat en vaak ook meermaals mee te maken dat er e-mails verloren gaan of uit het oog verloren geraken. Een medewerker is misschien vergeten een e-mail centraal op te slaan waardoor dus de andere medewerkers binnen het bedrijf geen toegang hebben tot die e-mail of er zelfs geen weet van hebben van deze e-mail. Om zo een ┬┤grijs┬┤ documentencircuit te vermijden kan het dus een goed idee om te inversteren in een document management systeem waarbij e-mails automatisch in een centraal systeem opgeslaan kunnen worden alsook de bijlagen die hierin verborgen zitten. Bij ...